Levens veranderen

WW2401 CoverLQLente-editie Wegwijzer

Pasen is niet zozeer een zaak van (al dan niet chocolade) eieren, maar wel een kwestie van leven en dood. Tijdens de Paasdagen denken we niet alleen aan het lijden en sterven van Christus, maar ook over Zijn opstanding uit de dood. Pasen is het feest van het lege graf. Het doet ons realiseren dat het leven niet gedaan is na ons sterven. In het laatste artikel van de reeks ‘Kris Gelooft’ geeft de auteur uitleg bij een van zijn vaste geloofspunten: het leven na de dood. Veel mensen vragen zich af of het na het overlijden niet definitief gedaan is. Voor Kris Tavernier staat het vast: we leven voor eeuwig. De grote vraag daarbij is dan: waar gaan we de eeuwigheid doorbrengen? Verschillende artikels in de nieuwe Wegwijzer staan stil bij die vraag.

Je kunt Pasen gerust een ‘Feest van het Licht’ noemen. Waar veel mensen de dood als een donkere dreiging zien, is er door de dood en herrijzenis van Christus een heel nieuw perspectief gekomen. In zijn artikel laat Jacques Rommel zien hoe ieder mens de kans krijgt om het eeuwige leven, in de hemel, bij God, te ontvangen: “Wie de persoon en het offer van Christus erkent, aanneemt, zich daarmee kan vereenzelvigen, die wordt hersteld, die wordt ‘kind van God’. Hij of zij wordt een nieuwe mens. In zijn of haar hart komt het licht wonen. (…) op die manier wordt de mens die ‘opnieuw geboren’ is, een kind van het Licht, geschikt voor de eeuwigheid in aanwezigheid van God. Onze bestemming is niet alleen voor deze wereld, maar ook voor de volgende.”

Je kan gerust stellen dat het evangelie mensenlevens verandert. Yvan Thomas stelde daar nog een opmerkelijk voorbeeld van vast tijdens een recent bezoek aan Zuid-Afrika. Hij raakte in gesprek met Morné, de chauffeur van het busje dat hem terug naar het vliegveld bracht. In zijn tienerjaren raakte de man op het slechte pad, en belandde in de gevangenis. Na zijn vrijlating leefde hij op straat, totdat iemand zich over hem ontfermde. Hij leerde Jezus Christus kennen, slaagde er in een beter leven op te bouwen en helpt nu zelf anderen. Zijn leven is totaal veranderd.

Het mooie is dat het leven dat Jezus aanbiedt, een geschenk is. We moeten geen speciale inspanningen doen om het eeuwige leven te verdienen. Toch hebben mensen soms grote moeite om een cadeau te aanvaarden. Ann beschrijft in haar artikel hoe haar zoon Juda moet vaststellen dat je iemand wel vergeving kunt aanbieden, maar dat die niet altijd aanvaard wordt. Het leven loopt dan niet zoals je zou wensen. Die ervaring hebben ook Jonathan en Sofie: zij kregen, toen ze hun derde kindje verwachtten, te horen dat de baby heel weinig levenskansen had. En het dochtertje heeft inderdaad maar heel even geleefd. En toch leerden de ouders, dankzij Jezus, om te gaan met het verlies van Dorothee.

Geloof is een geschenk, maar het is ook een kunst. Daarover weet Robin-Lisa, een studente aan de Koninkrlijke Academie voor Schone Kunsten veel te vertellen. Maak kennis met deze jonge gelovige in de reeks ‘Kerk InZicht’. Of ontdek wat Martin te vertellen heeft over de vraag ‘Wie is voor jou de slimste persoon die ooit heeft geleefd’.
Alle artikelen in de lente-editie van Wegwijzer kun je lezen via deze link.