Rust en Vrede

240602TurnhoutTVdienst29LQ

TV-dienst vanuit Turnhout

Rust is schaars in onze maatschappij en tegelijk is het iets waar veel behoefte aan is. Het is dus niet vreemd dat de TV-eredienst die zondag 2 juni op TV1 werd uitgezonden ‘rust en vrede’ als thema had. Predikant Tiberiu Pop van het Evangelisch Centrum Turnhout vertrok vanuit de Bijbelverzen van Mattheüs 11 waar Jezus zei: ‘Kom naar Mij toen allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven’. Het was een uitnodiging voor de discipelen, zijn toehoorders, voor allen in de loop van de geschiedenis die zich vermoeid voelden, maar het is ook een uitnodiging voor de mens van vandaag.

In de hedendaagse samenleving heeft men torenhoge verwachtingen, eindeloze keuzemogelijkheden en overvolle agenda’s, en dat alles leidt bij heel wat mensen tot een burn-out. “De rust die Jezus aanbiedt is het overwinnen van angst, bezorgdheid, onzekerheid en zinloosheid” aldus de spreker. Ook in de liederen werd het thema belicht. Deze dienst kan worden bekeken op de website van medianetwerk.vlaanderen.