SCHIETgebedjes

Illustratie SCHIETgebedjes Radio1LQLevensbeschouwelijke podcastreeks op Radio 1 (Zandman)

Wat doe je als je plotseling het gevaar recht in de ogen kijkt? Of als je in een hachelijke situatie belandt waar je niet direct aan weet te ontsnappen? Kalm blijven of panikeren? Handelen of afwachten? Sommige mensen vuren een schietgebedje af. Wie weet helpt het … Eigenlijk moet je er – oh my God - niet eens echt gelovig voor zijn. Anderzijds: in tijden van oorlog lopen de kerken vaak vol. Al blijft schieten en bidden toch een vreemde combinatie. Behalve misschien in het leger …

Zijn soldaten eigenlijk wel bezig met religie of levensbeschouwing? Blijkbaar wel, want het leger heeft een speciale dienst ‘religieuze en morele bijstand’. Op zich niet verwonderlijk, want militairen belanden vaker dan de doorsnee-burger in crisissituaties die vragen oproepen. In de zoektocht naar antwoorden kan de aalmoezenier of de moreel consulent een belangrijke bijdrage leveren. Antwoorden die niet alleen voor de soldaten nuttig kunnen zijn, maar evenzeer voor de man in de straat.

In deze vierdelige podcastreeks SCHIETgebedjes gaan Ciara Goossens (radioredacteur van TWR, partner van medianetwerk.vlaanderen) en Don Zeeman (programmamaker bij ERTS) op bezoek bij de geestelijke verzorgers van Defensie, de buitenbeentjes van de strijdkrachten. Het resultaat is een positief-kritische blik op wat deze mannen en vrouwen in het leger proberen te realiseren, vanuit hun eigen kijk op het leven.

Dit programma is een interlevensbeschouwelijk verhaal (en voor de duidelijkheid: geen exclusief initiatief van een bepaalde levensbeschouwing) waarbij gesproken werd met aalmoezeniers van alle religies die binnen Defensie actief zijn Rooms Katholiek, Joods, Protestants en Evangelisch) en met een vrijzinnige moreel consulent. In de reeks komen verschillende standpunten en overtuigingen aan bod, met alle ruimte voor diversiteit. Daarnaast is het een kennismaking met het werk van de legeraalmoezeniers, die elk vanuit hun eigen motivatie willen bijdragen aan het welzijn van de militairen. Ook bij rampen in eigen land bieden soldaten en aalmoezeniers hulp. Denk aan de grote overstromingen in Wallonië, enkele jaren geleden of de busramp in Sierre (Zwitserland) waarbij de familie van de slachtoffers werden opgevangen door de moreel consulent van Melsbroek.

In SCHIETgebedjes vertellen de aalmoezeniers over hun dagelijks werk, maar ook over risicovolle missies, van Afghanistan tot Afrika. Ze beschrijven de dilemma’s waar ze mee geconfronteerd worden en de ethische vragen die de militairen bezighouden.

Het unieke aan deze podcastreeks is dat er voor het eerst sinds het afschaffen van de uitzendingen van de levensbeschouwelijke verenigingen (zoals Braambos, Lichtpunt en ERTS) er een vierdelige documentaire te horen is waarvoor het initiatief ontstond binnen het kader van het overleg tussen de levensbeschouwingen en de VRT. Ook de productie werd gedaan door mensen vanuit die verenigingen, onder supervisie van het nethoofd van Radio 1.

De podcastreeks wordt uitgezonden in het programma Zandman, op Radio 1. De eerste twee afleveringen zijn te horen op 11 juni, na het nieuws van 22:00 u,; aflevering 3 en 4 volgen een dag later, op 12 juni. Na uitzending zijn de programma’s online te (her)beluisteren.