Door de Bijbel - Efeze

Heel de Bijbel systematisch bestuderen? Een hele klus, maar TWR biedt hulp. In ‘Door de Bijbel’, een serie podcasts, wordt het Woord van God van het begin tot het einde besproken en uitgelegd. ‘Door de Bijbel’ is de Vlaamse bewerking van Thru the Bible, oorspronkelijk gemaakt en geproduceerd door Dr. Vernon McGee. Dagelijkse afleveringen van de studies kunnen beluisterd worden in de stream van twr.be, maar iedere aflevering is ook te vinden als podcast op de website. De presentatie is in handen van Patrick Couchement uit Brugge.
In de maand februari staat eerst de brief van Paulus aan Efeze centraal. Vanaf 17/02 keren we terug naar het Oude Testament om vier weken bij het boek Spreuken stil te staan.


Enkele previews: vrijdag 7 februari:
in uitzending 667 bespreken we o.a. Efeze 4 vers 26, waar staat: ‘Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,’ Helaas vormt onderlinge onvrede vaak een bedreiging voor de eenheid en de gemeenschap van gelovigen. Naast wat de Bijbel er allemaal over zegt, weten we allemaal dat een onuitgesproken boosheid aanleiding kan geven tot een zondige wrok of zelfs haat, als een conflict niet wordt bijgelegd. Daarom, als een gelovige door een mede broeder of zuster boos wordt, is het belangrijk voor het einde van de dag de zaak uit te praten en te vergeven, zodat de eenheid van de christelijke gemeente niet in gevaar komt. In Efeze 5 vers 32 staat: ‘maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk [en] barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.’  Luister met ons mee, als je er meer over wil weten. https://ttb.twr.org/

donderdag 13/02: Efeze 6
In Efeze 6 geeft Paulus instructies aan slaven. Is het niet wat vreemd dat de Bijbel op het eerste zich niet tegen slavernij ingaat i.p.v. instructies te geven? Als je er meer wil over weten, luister dan naar uitzending 673.

Volg TWR.be ook op facebook