Verbinding of verlichting?

VErbindinG2003 CoverKleinVErbindinG maart 2020

Er is ‘geloven’ en er is ‘geloven’. Het ene geloof baseert zich op de door God gegeven openbaring, het andere geloof heeft het onbegrensde vertrouwen in de mens als fundament. In zijn editoriaal stelt hoofdredacteur Karel Buntinx de twee tegenover elkaar. Wie zich op de Bijbel baseert, zal – of het nu om denken, handelen, normen of waarden gaat – steeds doorverwijzen naar de allesbeslissende autoriteit: God. In het andere ‘geloof’, het Verlichtingsdenken, wordt elke openbaring verworpen, en verklaart de mens zich autonoom. Die houdt dan een nieuwe religie over, waarin er geen doel meer is, geen goed en kwaad, geen ideaalbeeld. Helaas de wereld toont geen voortdurende vooruitgang. De utopische dromen van een betere orde zonder God en van een beheersbare en gelukkige wereld, blijken nu niet uit te komen. Tijd dus voor een ommekeer, stelt Karel, een terugkeer die een uitkijken inhoudt naar een eeuwig leven bij God in de toekomst en een licht op ons pad daartoe …

 

Een omkeer in de richting van God lijkt nog niet hoog op het prioriteitenlijstje van onze maatschappij te staan. Naar aanleiding van de commotie rond het proces ‘Tine Nys’ wordt in VErbindinG de vraag gesteld wie ‘de eigenaar van ons leven is’. De nadruk op het absolute zelfbeschikkingsrecht van ieder mens is alomtegenwoordig. Het draagvlak voor het uitbreiden van de redenen voor euthanasie lijkt steeds groter te worden en in de politieke wereld beweegt er veel in die richting. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar dat kan zowel naar goede als naar slechte beslissingen leiden. De tijd zal uitwijzen in welke richting de houding van de ‘man in de straat’ gaat, waar het aankomt op het respect voor het leven.

Wat valt er verder nog te lezen in deze editie? Een greep uit de artikelen: Thérèse Swinters, voorzitster van Gemeenten en Gehandicapten, neemt ons mee naar Bethesda, het ‘ziekenhuis’ dat zich in het begin van onze jaartelling in Jeruzalem bevond, en waarvan de resten nog altijd te vinden zijn. Geen letterlijke trip, maar wel enkele bespiegelingen over wat er zich daar afspeelde, en wat we daar vandaag de dag van kunnen leren. Meer bepaald staat Thérèse stil bij de vraag hoe we aandacht kunnen schenken aan de handicaps van de ander, hoe wij ons kunnen aanpassen aan die beperkingen, hoe we hun mogelijkheden en geestesgaven toch een plaats kunnen geven in onze gemeenten en in ons eigen leven. Jezus gaf ons een perfect voorbeeld van hoe om te gaan met zwakken en gebrekkigen.

Ook in deze VErbindinG enkele artikelen die te maken hebben met de verschillende generaties. In zijn column ‘Pamperen’ staat Adri Van Den Berk stil bij uiteenlopende opvoedingsstijlen. Door de geschiedenis heen is er een slingerbeweging te zien tussen streng en toegeeflijk. We moeten beseffen dat ouders hun kinderen geen perfecte opvoeding kunnen geven, al doen velen doen hun uiterste best. Voor de een betekent ‘goed opvoeden’ het kind strakke regels bijbrengen, voor de ander houdt het heel wat ‘verwennerij’ in. Liefde geven is noodzakelijk, maar een kind voortdurend ‘pamperen’, zoals Adri het uitdrukt, helpt hen niet echt in het leven. Als kinderen geen teleurstellingen mogen meemaken en alleen maar een applausopvoeding krijgen, leren ze niet om tegenslagen te verwerken.

Of het nu aan het pamperen ligt, of aan andere zaken, millennials lijken niet al te veel op te hebben met de oudere generatie. Denk maar aan het populaire ‘OK Boomer’. Is er een intergenerationele oorlog aan de gang, of is er toch nog veel waardering? Generaties gaan voorbij en voor wie ouder wordt, is het niet altijd gemakkelijk om de snel voortrazende technologische vooruitgang bij te houden. Toch mag dat geen reden zijn om de ervaring van een heel mensenleven aan de kant te schuiven. De 19de eeuwse filosoof Santayana zei: “Wie niet leert uit het verleden, is veroordeeld om dezelfde fouten opnieuw te maken”. Zo toont een enquête van The Guardian aan dat 66 procent van de Amerikaanse Millennials niet weet wat ‘Auschwitz’ is. Een verontrustende vaststelling. Het is tijd om de verbinding tussen de oudere en de nieuwere generatie te versterken en belangrijke lessen over te brengen.

In deze VErbindinG staan niet alleen artikelen die door ‘boomers’ geschreven zijn. Christiaan Blokland is 26 jaar en zit in het derde jaar van de bacheloropleiding Bijbel & Theologie aan de ETF. Vanuit zijn belangstelling voor de Bijbelse talen en de kerkgeschiedenis, schrijft hij over de prominente rol van de Bijbel in het leven van een christen. Volgens 2 Tim. 3:16 zijn ‘de Heilige Schriften nuttig om ons toe te rusten tot elk goed werk’. De Bijbel gaat boven alle andere boeken, zoals commentaren en verklaringen die ons helpen om Gods Woord te verstaan en uit te leggen. In de theologie spreekt men van de ‘genoegzaamheid van de Bijbel’ en Christiaan verklaart dit begrip.

Kinderen kunnen moeilijke vragen stellen, en Coroline Van Wijngaarden behandelt er zo één: Mama, als Louie komt spelen, dan gaan we niet bidden hè? Uitkomen, voor je geloof kan lastig zijn – welke leeftijd je ook hebt. Is het soms niet beter om te zwijgen?

Een vrolijke noot ontbreekt niet in deze VErbindinG. Een muzikale carrière van 50 jaar, hoeveel artiesten kunnen daar op terugkijken? Het ook in Vlaanderen overbekende Nederlandse duo Elly & Rikkert in ieder geval wel. Maar aan alle mooie liedjes komt er een einde, en daarom zeggen ze: het is mooi geweest. Niet dat dit koppel stopt met zingen, maar – na de afscheidstournee van dit jaar – komen er geen grote optredens meer. Fysiek wordt dat te zwaar. In deze VErbindinG krijgen de twee een hele reeks vragen voorgeschoteld, en onthullen ze weer wat stukjes van hun levensverhaal.

Tot slot, voor de liefhebbers van statistieken: in deze VErbindinG staat het jaarlijkse overzicht van het aantal leden, het aantal bezoekers en het aantal dopelingen in de VEG-gemeenten. En eigenlijk staan die daar niet zozeer vanwege de interessante cijfers, maar vooral als een blik op de zegen die God in de kerken geeft.

Meer info over VerbindinG op de website van medianetwerk.vlaanderen, of bij het VEG-kantoor. Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.