Extra 'Corona-editie' VErbindinG

VErbinding2004 VoorwoordCoverHet Coronavirus heeft heel wat teweeg gebracht in onze maatschappij. Op het vlak van de volksgezondheid heeft het een ware ravage aangericht en de samenleving heeft een totaal ander aanzicht gekregen. Tegelijk is het een bron van creativiteit geworden. Een onuitputtelijke voorraad inventiviteit werd door de bevolking aangewend. De redactie van VErbindinG, het tijdschrift van de Vrije Evangelische Gemeenten, liet zich inspireren om een ‘extra editie’ – in de vorm van een blog – te laten verschijnen. Om gemeenteleden een hart onder de riem te steken, om anderen nieuwe inzichten aan te reiken, maar bovenal – zoals de naam van het tijdschrift al zegt: te verbinden.

 

Op deze VerbindinG-blog staan een aantal getuigenissen van mensen die COVID-19 van dichtbij volgen, omdat ze werken in de gezondheidszorg. Geert Moechars, bijvoorbeeld, heeft een verantwoordelijke job in het Jessa-ziekenhuis in Hasselt. Hij moest 70 procent van zijn 140 personen tellende team afstaan om bij te springen op de Intensieve Zorgen, waar Corona-patiënten zouden behandeld worden. In ‘Helden van hier’  heeft hij het over de heroïsche inspanningen van gezondheidszorgers, die zelf eigenlijk vinden dat wat ze doen niet meer dan normaal is.

Marit van het Sint-Maria-Ziekenhuis in Halle kreeg ook het verzoek om tijdelijk bij te springen in een Corona-afdeling – heel iets anders dan haar werk in het Operatiekwartier dat ze tot dan deed. Het is een hele aanpassing geweest, maar ze kon gelukkig veel kracht putten uit gebed : “Ik bid iedere dag voor doorzettingsvermogen en een goed humeur om mijn patiënten te kunnen verzorgen. Maar bovenal bid ik voor mijn patiënten en hun familieleden: voor genezing, troost en dat God deze tijd kan gebruiken om mensen dichter bij Hem te brengen”. Ook Mieke werkt in het ziekenhuis, al is het dan op een afdeling die met nieuw leven te maken heeft in plaats van dood: de materniteit. Plotseling gaat alles anders: het personeel draagt een mondmasker, een muts, extra handschoenen en bezoek is nauwelijks toegelaten. Grootouders krijgen hun kleinkind voorlopig niet zien … Alles vraagt ook heel wat aanpassingen van een vroedvrouw en Coronatijden.

Natuurlijk, niet iedereen is direct betrokken bij de gezondheidszorg. Sommige Vlamingen bevinden zich momenteel niet eens in ons land. Van verschillende zendelingen kregen we het verhaal van hoe het in verre landen aan toe gaat. Zo zijn Théodore en Irene aan de slag in Burkina Faso, waar ze met Gariboujongens werken, en is dokter Willika Engel actief in hetzelfde land ruim 400 kilometer verderop. Ook zij worden geconfronteerd met de pandemie. Corona op afstand  is een blik op hoe de ziekte in Afrika bemeefd wordt, maar ook een weergave van hoe Louis en Anne-Marie de crisis ervaren. Normaal werken ze in Servië, maar bij het uitbreken van COVID19 bevonden ze zich in België en mochten ze niet meer terug …

Deze VErbindinG biedt ook een aantal overdenkingen rond het huidige probleem. Zo worden er vragen gesteld als ‘Spreekt God tot ons doorheen de Coronacrisis? , en is de huidige crisis een samenzwering om alle vrijheid te ontnemen?  Wat dat laatste betreft, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er sinds de uitbraak van COVID19 heel wat theorieën circuleren die niet op feiten gebaseerd zijn. Voorzichtigheid blijft geboden, zowel voor fake-news als voor de werkelijke bedreigingen voor onze vrijheid.

Als bemoediging vinden we in deze speciale editie/blog ook artikelen als de cirkel van Godsvertrouwen , Lijftekst in bange tijden,  en Vijf manieren waarop God problemen gebruikt.  Indrukwekkend is het verhaal van Horatio Spafford die zijn vier kinderen verloor in een scheepsramp – alleen zijn vrouw overleefde de tragedie. Toen hij het lugubere nieuws vernam, schreef hij het overbekende lied It Is Well With My Soul.

Tussen de langere artikelen door ook een aantal gedichten en korte spreuken om het geheel volledig te maken. En om het ook wat ludieker te maken, zijn er ook een aantal suggesties voor spelletjes om de ‘wachttijd’ door te komen. Plus nog een reeks artikelen; we noemen ze niet allemaal. De artikelen uit deze Corona-editie van VErbindinG zijn te lezen op de website van medianetwerk.vlaanderen.  Ze kunnen ook bekeken worden in de nieuwe blog van de VEG.