Van (As)woensdag tot (Goede)vrijdag

MB2201 VAstenDe vastenperiode is voor veel christelijke kerken een vaste prik in de zeven weken voor Pasen. In evangelische kringen krijgt het gebruik doorgaans niet al te veel aandacht, maar voor Karel Buntinx waren ‘de vasten’ de aanleiding voor een dagelijkse column. De teksten van deze week verschijnen iedere dag op de website van medianetwerk.vlaanderen  en de columns van de afgelopen weken kunnen daar ook nog geraadpleegd worden.

Karel behandelt een scala aan onderwerpen die aan het vasten gerelateerd zijn. Zo beschrijft hij de geschiedenis van het vasten in het verleden, en maakt hij ook de vergelijking met andere godsdiensten. Denk daarbij aan de ramadan van de moslims, die dit jaar gedeeltelijk met de christelijke vastenperiode samenvalt. In zijn persoonlijke evaluatie vermeldt hij ook dat binnen het christendom een aantal zaken zijn binnengeslopen die afwijken van het vasten zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven staat.

Eigenlijk is het een zoektocht naar de werkelijke inhoud van vasten, en dat is meer dan het achterwege laten van chocolade eten. Het moet ook niet – zoals dat in de Filippijnen gebruikelijk is – gepaard te gaan met kruisigings- en zelfkastijdingsrituelen.

Ook wetenschappers hebben ontdekt dat er een aantal positieve effecten zitten aan vasten. Karel citeert daarbij het tijdschrift EOS, dat laat zien wat het effect voor het menselijk lichaam is. Vasten zorgt er immers voor dat de afvalstoffen in het lichaam worden opgeruimd, en daar word je blijkbaar vrolijk van. De chemie en de activiteit van de netwerken in je hersenen verandert, en dat heeft gevolgen voor belangrijke hersenfuncties, zoals het geheugen, de lichaamsbewegingen, de voedselopname, de bloedsomloop en de vertering. Maar uiteindelijk is dat niet het belangrijkste doel van vasten. Het gaat in de Bijbel immers over bidden en vasten. We vasten om ons gebed kracht bij te zetten. En laten we eerlijk zijn, er zijn heel wat zaken waarvoor gebed noodzakelijk is – crisissen genoeg in de wereld en ook ons eigen leven blijft er niet altijd van gespaard.

Vasten is wellicht een beetje lijden, maar Karel toont aan dat leed nog veel dieper kan gaan. Hij schrijft daarbij over Joni Eareckson Tada, de vrouw die op17-jarige leeftijd verlamd geraakte en sindsdien in een rolstoel zit. De beperkingen hebben er haar niet van weerhouden om veel van haar leven te maken. Ze leerde schilderen met een kwast tussen haar tanden, maar ze schreef ook een hele reeks boeken en nam verschillende muziekalbums op. Ze is dus een echte ervaringsdeskundige.

Aan het einde van de vastenperiode komen we in de Goede Week. Zeven dagen die de wereld veranderden. Ze zijn het onderwerp geweest van miljoenen publicaties, talloze debatten en duizenden films. Zeven dagen die de grootste schilders, de meest bekwame architecten en de meest begaafde muzikanten hebben geïnspireerd. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoeveel levens van mannen en vrouwen erdoor getransformeerd zijn. En toch ging die week indertijd voor heel wat mensen ongemerkt voorbij. Als we bidden en vasten, is dat ook een mooi moment om stil te staan bij alle gebeurtenissen die toen plaatsvonden.

De smaak te pakken? Klik hier om de columns over de vastenperiode te lezen.
https://www.medianetwerk.vlaanderen/lees/columns