Zomer of zoomer …

WW2202 CoverBHallo zoomer, toe aan een kalme zomer. Niet meer online vergaderen, maar face to face contacten hebben? Na de zonderlinge coronajaren zien we uit naar een toekomst die niet in het teken van een virus staat. Of dat gaat lukken, is natuurlijk nog de vraag, want COVID-19 is de wereld nog niet uit…

De tijd die we in quarantaine hebben doorgebracht heeft ons volop de gelegenheid gegeven om na te denken. Om te ontdekken hoe kwetsbaar het leven kan zijn. En hoe leeg. De nieuwste editie van Wegwijzer staat bij een paar thema’s op dat vlak stil. Neem nu dat gezin met vier kinderen – al redelijk vol dus – dat beslist om een pleegzoon op te nemen. Spannend is zoiets, want hoe gaan de vier jongens reageren op de ‘aanwinst’. Zij moesten immers geen leegte opvullen. Wegwijzer geeft je een blik hoe het daar aan toegaat.

Lees meer

Van (As)woensdag tot (Goede)vrijdag

MB2201 VAstenDe vastenperiode is voor veel christelijke kerken een vaste prik in de zeven weken voor Pasen. In evangelische kringen krijgt het gebruik doorgaans niet al te veel aandacht, maar voor Karel Buntinx waren ‘de vasten’ de aanleiding voor een dagelijkse column. De teksten van deze week verschijnen iedere dag op de website van medianetwerk.vlaanderen  en de columns van de afgelopen weken kunnen daar ook nog geraadpleegd worden.

Karel behandelt een scala aan onderwerpen die aan het vasten gerelateerd zijn. Zo beschrijft hij de geschiedenis van het vasten in het verleden, en maakt hij ook de vergelijking met andere godsdiensten. Denk daarbij aan de ramadan van de moslims, die dit jaar gedeeltelijk met de christelijke vastenperiode samenvalt. In zijn persoonlijke evaluatie vermeldt hij ook dat binnen het christendom een aantal zaken zijn binnengeslopen die afwijken van het vasten zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven staat.

Lees meer

Uit liefde voor het Lam

VErbinding2201 CoverDe nieuwste editie van VErbindinG bevat verschillende bijdragen rond Pasen – en dat is niet verwonderlijk. Zo is er een loflied voor Pasen en wordt er aandacht besteed aan het Lam Gods, het beroemde schilderij dat in Gent bezichtigd kan worden. Maar het blad telt nog heel wat andere boeiende bijdragen. Een overzicht als aansporing om het blad te lezen…

Preken kon hij als geen ander, Chrysostomos, ook bekend als Sint-Jan Guldenmond. Hij was een uitmuntend spreker die de Bijbel op een heel rechtlijnige manier uitlegde, in tegenstelling tot veel priesters die zijn tijdgenoten waren en het Woord van God vooral op een allegorische manier benaderden. Het gewone volk stelde zijn preken erg op prijs, omdat ze konden begrijpen waarover hij het had.

Lees meer

Kijk gratis naar The Shepherd

MB2103 TheChosenKerstspecialSpeciaal aanbod voor kerken

The Shepherd is een kerstspecial van The Chosen, een TV-serie die over het leven van Jezus van Nazareth gaat. In deze kortfilm heeft Simon, een gehandicapte herder, moeite om zijn soortgenoten bij te houden. Hij probeert ijverig de oude profetieën over de beloofde Messias, die genezing en hoop zal brengen aan zijn volk, te begrijpen. Simons zwakheid maakt hem tot een paria onder zijn mede-Israëlieten. Vooral de leider van de synagoge walgt van zijn onvolmaaktheid. Hij lijkt gedoemd tot een leven van pijn en strijd, als een buitenstaander, totdat een wonderbaarlijke openbaring hem in staat stelt deel uit te maken van het grootste moment uit de geschiedenis. Joni Earickson-Tada gaf na het bekijken van de film het volgende commentaar: “Aan het einde, toen de aftiteling liep, kwamen de tranen en daarna de snikken. Alles wat ik kon zeggen, was: ‘Dit is zo krachtig’”

Lees meer

Waarom? Daarom!

WW2201 CoverFullWaarom stellen kleuters op een bepaald moment zoveel vragen? En waarom willen ze overal het waarom van weten? En wat zeggen we maar al te vaak als antwoord op die vraag? Daarom! Misschien omdat we de vragen beu zijn, of omdat we gewoon het antwoord niet kennen. Maar vragen zijn belangrijk. Niet alleen voor kleuters, maar ook voor volwassenen. En waarom staat er ‘waarom’ op de cover van de nieuwste Wegwijzer? Daarom!

Benieuwd wat er in deze editie staat? Laten we tipje van de sluier oplichten.
Ooit afgevraagd hoe een horloge tot stand komt. Nee, niet een digitaal exemplaar, maar zo’n klassiek uurwerk dat je steeds moet opwinden. Dat bestaat uit een hele verzameling radertjes, tandwielen en veren? Yvan Thomas heeft een interessante theorie: gewoon door toeval. IJzer vormt zich tot de verschillende onderdelen, en als je maar lang genoeg wacht, zoeken die elkaar op en vormen ze vanzelf een hoogtechnologisch product.

Lees meer

WEA-secretaris bezoekt TWR-zenders op Bonaire

MB2201 TWRBonaire 01 LQTijdens een reis langs de Caraïben heeft Thomas Schirrmacher, Algemeen Secretaris van de World Evangelical Alliance een bezoek gebracht aan de zenders van Trans World Radio op het eiland Bonaire. Vanuit deze locatie – zo’n 80 kilometer van Venezuela verwijderd – zendt TWR programma’s uit naar alle delen van Amerika. Daarvoor gebruikt de organisatie de grootste radiozender van het Westelijke halfrond. De WEA-secretaris had een ontmoeting met de plaatselijke leiders evenals met de Luitenant-Gouverneur van het eiland, dat vroeger deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden en nog altijd een ‘speciale gemeente’ van dat land is.

Lees meer

Sta op en Schitter

LogoStaOpEnSchitterXLZonder licht is er geen leven. Daarom is het van belang klaarheid te brengen in een donkere wereld en te schitteren. Dat is een unieke taak voor christenen, die het Licht van de Wereld kennen. Anja Roeygens uit Brugge produceert voor TWR de podcast ‘Sta op en Schitter’, speciaal bedoeld voor christenvrouwen. Ze wil hen als christen, moeder en echtgenote aansporen om op te staan en te schitteren: “We zijn niet gemaakt om in Gods Koninkrijk stil te zitten en niets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. Als gevolg zullen we schitteren in de wereld.”

Lees meer