De reis van het kijken

WW2003DeDoopVanJezusIn de tijd van de Vlaamse primitieven ontstond er ook in schilderijen oog voor het landschap. Gerard David en Joachim hebben in die periode verschillende Bijbelse taferelen afgebeeld, waaronder de ‘doop van Jezus’. We zien een ontwikkeling in de schilderkunst: waar het voordien vooral om het overbrengen van de Bijbelse boodschap ging, wordt nu meer aandacht besteed aan het landschap, dat met zorg wordt geschilderd. Uiteindelijk moet je zelfs gaan zoeken naar het verhaal dat de naam aan het schilderij gegeven heeft ...

 

Lees het volledige verhaal

Jezus, de brug naar de Vader

WW2003JezusDeBrugOveral ter wereld zijn mensen op zoek naar een manier om bij God te geraken. Vroeger of later constateren ze dat er een onoverbrugbare kloof gaapt tussen de mens en zijn Hemelse Vader. Die vaststelling klinkt dramatisch en zou dat ook zijn, mocht er geen oplossing voor dat probleem bestaan. Meestal proberen mensen tot bij God te klimmen door zo voorbeeldig mogelijk te leven. Met een uitgebreide verzameling goede daden hopen ze de sprong te kunnen maken. Maar uiteindelijk is dat vergeefse moeite: steeds weer komt een mens te kort en kan hij ‘zijn hemel niet verdienen’. De enige weg tot God is de brug over de kloof, en dat is Jezus Christus. Hij bracht het onvoorstelbare offer waardoor de mensheid de kans kreeg om zich met God te verzoenen en bij Hem te komen. Je kunt vaak beter zeggen dat God naar de mens op zoek, dan andersom. Maar is er iets mooiers dan dat die twee elkaar ontmoeten, dankzij Jezus?

 

Meer lezen

Chocomousse

WW2003ChocomousseNiks zo heerlijk als verse chocomousse met wat framboosjes of andere besjes uit de tuin! Het recept is heel eenvoudig én chocomousse bewaart echt lang (gemakkelijk 4 dagen) in de koelkast. Dus je kunt het altijd al op voorhand klaarmaken! Je kiest best kleine glaasjes, dan voel je je minder schuldig als je er twee neemt … (en dit is een ideale kinderportie). Klik op de afbeelding voor het recept.

Ministers weten ook niet alles …

WW2001bMinistersWetenOokNietAllesLQDit is geen politiek artikel en er wordt geen kritiek geleverd over het beleid van onze ministers – en we hebben er veel in ons kleine land … Het gaat wel over een hoge gezagsdrager uit het begin van onze jaartelling, die vanuit Ethiopië naar Jeruzalem reisde, op zoek naar antwoorden op een aantal prangende levensvragen. Hij kocht er een boekrol met de profetieën van Jesaja. Maar hoe hard hij ook probeerde, veel begreep hij niet van de teksten. Tot een zekere Filippus hem wegwijs maakte in de woorden. Een bekend gevoel? Is de betekenis van de Bijbelteksten voor ons soms ook een raadsel? Ga op zoek, want het zou jammer zijn als iemand de rijkdom van de teksten misloopt. Klik hier om het artikel te lezen.

Het leven is (g)een speeltoneel

WW2001bHetLevenIsGeenSpeeltoneelLQDe 17de-eeuwse dichter Joost van den Vondel had zo z’n visie op het aardse bestaan. Van hem zijn de regels ‘de wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’ afkomstig. Tegen het decor van het dagelijkse leven spelen zich soms diepe drama’s af. Als het leven van de Gentse acteur Arnaud Vandermeiren een toneelspel zou zijn, dan was het eerste bedrijf ongetwijfeld een treurspel. Maar de zaken in zijn leven namen een positieve wending en tegenwoordig vult hij een deel van zijn tijd in als clown. Daarbij denken mensen vaak aan de vrolijke act van een circusartiest, maar zo is het lang niet altijd. Arnaud heeft moeten leren lachen … Klik hier om het hele verhaal te lezen.

Is het nog Coronatijd?

WW2003KinderpraatCoronatijdOngeremde kinderpraat

Half maart ging de wereld van veel gezinnen met kinderen even over in een heerlijke vakantiesfeer! Blij dat ze waren, ze moesten niet naar school en het weer was dan nog op en top zomers! Maar, na al die weken kwam de harde realiteit: het coronatijdperk zou langer duren. Bijgevolg moesten ook de lessen hernomen worden. Vier kinderen in huis, vier niveaus, vier bakken met werkboeken en oneindig veel uitdagingen! Maar goed, ook dat overleefden we en zelfs op een redelijk aangename manier.

Lees het volledige artikel

Doodnormaal

WW2003DoodnormaalHet leven is een reis van de geboorte tot het overlijden. Ook in de natuur zien we de cyclus van ontluiken, bloeien en vergaan. Zo is het leven: sterven wordt uiteindelijk als ‘doodnormaal’ beschouwd. Maar is dat wel zo? Natuurlijk, we hebben de zekerheid dat we in ons leven met de dood geconfronteerd worden, zowel tijdens (familie, vrienden, …) als aan het einde. Olivier Le Jeune vraagt zich af: “Waarom zijn we ongerust over het sterven als het gewoon een normale eindfase van het leven is? Waarom lijken mensen er alles aan te doen om de dood zo lang mogelijk uit te stellen? En is het altijd de bedoeling geweest dat mensen zouden sterven?” Ook al gaat een overlijden doorgaans met veel droefheid gepaard, toch betoogt de auteur dat er aan het hele gebeuren ook een onmiskenbaar hoopvol perspectief zit.

 

Verder lezen

 

Ongeremde kinderpraat

WW2001bOngeremdeKinderpraatLQMet Pasen vorig jaar kwamen er in het gezin Van Der Flaas drie kuikentjes: Fladdertje, Gelukkig en Sleepy. De eigenschappen van de diertjes dienden als basis voor hun namen. Echter Sleepy was niet slaperig, maar eerder wat ziekjes. Lang heeft het kuikentje niet geleefd. Ocharme … en dat was de ‘posthume’ naam van het diertje. Terwijl zijn broers een kistje ineen knutselden om het kuiken te begraven, trok Eli zich terug op zijn kamer om te bidden dat God het diertje weer levend zou maken. Het geloof van een kind kan heel ver gaan. Helaas is Ocharme niet uit het graf herrezen. Maar Fladdertje en Gelukkig zijn wél volwassen kippen geworden! Lees het verhaal van moeder Ann.

Elektromagnetisme en thermodynamica

WW2003JamesMaxwellSpreken wetenschap en geloof elkaar tegen? Het is opvallend dat heel wat gestudeerde mannen en vrouwen er geen probleem mee hebben om hun kennis te combineren met de boodschap van de Bijbel. Neem nu James Clerk Maxwell, een wetenschapper uit de negentiende eeuw. Hij raakte niet alleen bekend door zijn werk rond het elektromagnetisme, maar ook door zijn inzichten omtrent de kinetische gastheorie, thermodynamica en de stabiliteit van de ringen van Saturnus. Albert Einstein – geboren in het jaar dat Maxwell stierf – had veel bewondering voor hem. Toch werd de hoogstaande wetenschapper niet belemmerd door het geloof dat hij vanuit zijn opvoeding had meegekregen. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Cambridge (Engeland) kwam hij tot bewust geloof: “Dit was een volwassen keuze, door iemand die al een opgeleid wetenschapper was en niet zomaar een kinderlijke aanvaarding van een traditionele religie.”

 

Lees het volledige artikel

 

Oneindig

WW2001bOneindigLQEigenlijk kun je liefde niet meten. En vaak kun je ook niet vergelijken. Neem nu een gezin. Houden ouders meer van het ene kind dan van het andere? En hoever gaat die liefde? Ook kinderen vragen zich soms af hoeveel hun ouders van hen houden. Reninca D’Joos vroeg zich – toen ze zwanger was van haar tweede kind – af of ze van de nieuwe baby evenveel zou houden als van haar eerste spruit. Ze ontdekte dat er met iedere geboorte meer liefde in het gezin kwam. Het is niet als een taart, waarbij de stukjes steeds kleiner worden als je die over meer mensen moet verdelen. Met Gods liefde voor de mens is het net zo: die is niet verdeeld, maar gewoon oneindig … Klik hier voor het volledige artikel.

Johannes en het Lam

WW2001bJohannesEnHetLamLQJohannes De Doper was wat vreemd wat kleding en levensstijl betreft. Ook zijn uitspraken waren wat raadselachtig. Toen Hij op een bepaald moment Jezus in zijn publiek zag, riep hij uit: “Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt”. Maar wat heeft een lam nu met zonde te maken? Om dat te ontdekken, moet je in de Bijbel duiken. In het Oude Testament vinden we een uitgebreide beschrijving van de offerdienst van de Israëlieten en kun je ontdekken dat er regelmatig lammeren geslacht werden ter vergeving van alles wat het volk fout gedaan had. Maar waar zo’n offer slechts een beperkte waarde had, had de dood van Christus een oneindige reikwijdte … Klik hier om het volledige artikel te lezen.