Naar Kerst met Karel

MB2103 NaarKerstMetKarelOverdenkingen van komst tot wederkomst

In veel kerken wordt tijdens de vier zondagen voor kerst stilgestaan bij het komende feest. Het is de adventsperiode, waarin we speciaal nadenken over de komst van Christus naar de aarde. Het doet ons nadenken over de betekenis van de geboorte van de Messias, een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Dit jaar kroop Karel Buntinx in zijn (digitale) pen en schreef een hele reeks gedachten rond advent op. Ontdek samen met hem het bijzondere van deze tijd.

In de reeks passeren heel wat mensen de revue. Natuurlijk Maria, de jonge vrouw die van een engel te horen kreeg dat ze de moeder zou worden van de Messias. Jozef, haar aanstaande man die in alle bescheidenheid op de achtergrond blijft, en toch belangrijk is in het verhaal. Elisabet en haar man Zacharia, een kinderloos koppel dat toch nog vader en moeder zou worden van Johannes. Ze hebben één ding gemeenschappelijk: het geloof dat God aan Zijn volk een Redder zal sturen. Maar als de Gezalfde dan werkelijk komt, kunnen ze het nauwelijks geloven ...

Advent is een tijd van verwachting. Het is het uitzien naar de vervulling van Gods belofte, naar een nieuw begin. De vier zondagen voor kerst staan we daar in het bijzonder bij stil. In veel kerken worden vier kaarsen ontstoken. Rond het feest van Christus’ geboorte zijn veel tradities ontstaan. De eenvoud waarmee het gebeuren plaatsvond, staat vaak in schril contrast met de weelde van de huidige vieringen. We geven elkaar geschenken en vergeten vaak het grote Geschenk van God. En toch is het niet slecht dat we kerst vieren – als we stilstaan bij de ware betekenis.

Advent speelt zich af in de donkerste tijd van het jaar, juist wanneer we het meest behoefte hebben aan licht. Dat er in december overal versiering met talloze lichtjes te zien valt, is geen toevalligheid. We richten onze blik op het Licht van de Wereld, zowel toen – 2000 jaar geleden – als nu, in de huidige tijd.

Advent is niet alleen ‘komst’, het is ook ‘wederkomst’. Toen Jezus naar de hemel ging, gaf Hij de belofte dat Hij terug zou keren. Naar die komst kijken we nog altijd uit. Wanneer dat gebeurt, weten we niet, net zo min als de mensen in het Oude Testament wist wanneer de Christus zou komen. Maar dat Hij komt, is net zo zeker als zijn eerste ‘bezoek’ aan onze aarde. In dat opzicht leven we nog altijd in een tijd van verwachting.

Over die tijd schrijft Karel Buntinx, onder andere hoofdredacteur van het magazine VerbindinG een dagelijkse column met boeiende gedachten rond advent. Ga samen met Karel naar Kerst en kijk met hem uit naar de Messias.

De inhoud:
01 – Een tijd van oplettendheid
02 – Een tijd van verwachting
03 – Zacharia
04 – Uit de macht van de duisternis
05 – De commercie van kerst
06 – Kaarsen en dennennaalden
07 – Boven rede en verstand
08 – De kerststal
09 – Een kleine profeet met een grote boodschap
10 – Zachte harten cultiveren
11 – Niets is onmogelijk bij God

12 - Jozef

13- A Christmas Carol

14 - 99 Namen

15 - Onderweg

16 - Stille Nacht?

17 - God is met ons

18 - Onverwacht groot, onmetelijk klein

19 - Blijdschap en barmhartigheid

20 - Kerstmis in je hart

21 - Vrede op aarde !?

22 - Er zit meer in de doos