Oneindig

WW2001bOneindigLQEigenlijk kun je liefde niet meten. En vaak kun je ook niet vergelijken. Neem nu een gezin. Houden ouders meer van het ene kind dan van het andere? En hoever gaat die liefde? Ook kinderen vragen zich soms af hoeveel hun ouders van hen houden. Reninca D’Joos vroeg zich – toen ze zwanger was van haar tweede kind – af of ze van de nieuwe baby evenveel zou houden als van haar eerste spruit. Ze ontdekte dat er met iedere geboorte meer liefde in het gezin kwam. Het is niet als een taart, waarbij de stukjes steeds kleiner worden als je die over meer mensen moet verdelen. Met Gods liefde voor de mens is het net zo: die is niet verdeeld, maar gewoon oneindig … Klik hier voor het volledige artikel.

Ministers weten ook niet alles …

WW2001bMinistersWetenOokNietAllesLQDit is geen politiek artikel en er wordt geen kritiek geleverd over het beleid van onze ministers – en we hebben er veel in ons kleine land … Het gaat wel over een hoge gezagsdrager uit het begin van onze jaartelling, die vanuit Ethiopië naar Jeruzalem reisde, op zoek naar antwoorden op een aantal prangende levensvragen. Hij kocht er een boekrol met de profetieën van Jesaja. Maar hoe hard hij ook probeerde, veel begreep hij niet van de teksten. Tot een zekere Filippus hem wegwijs maakte in de woorden. Een bekend gevoel? Is de betekenis van de Bijbelteksten voor ons soms ook een raadsel? Ga op zoek, want het zou jammer zijn als iemand de rijkdom van de teksten misloopt. Klik hier om het artikel te lezen.

Het leven is (g)een speeltoneel

WW2001bHetLevenIsGeenSpeeltoneelLQDe 17de-eeuwse dichter Joost van den Vondel had zo z’n visie op het aardse bestaan. Van hem zijn de regels ‘de wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’ afkomstig. Tegen het decor van het dagelijkse leven spelen zich soms diepe drama’s af. Als het leven van de Gentse acteur Arnaud Vandermeiren een toneelspel zou zijn, dan was het eerste bedrijf ongetwijfeld een treurspel. Maar de zaken in zijn leven namen een positieve wending en tegenwoordig vult hij een deel van zijn tijd in als clown. Daarbij denken mensen vaak aan de vrolijke act van een circusartiest, maar zo is het lang niet altijd. Arnaud heeft moeten leren lachen … Klik hier om het hele verhaal te lezen.

Staat de Bijbel vol tegenstrijdigheden?

WW2001bDeBijbelTegenstrijdighedenLQDe Bijbel is geen wetenschappelijk boek. Hij is bedoeld als leidraad voor het leven van de mensen. Daardoor werd hij op een kleurrijke, levensechte manier geschreven. Wil dat zeggen dat Bijbel en wetenschap met elkaar in tegenspraak zijn? Staan er uiteindelijk niet veel tegenstellingen in de tekst zelf? Hoe kunnen we dan de tekst als betrouwbaar bestempelen. Hoe letterlijk moeten we alles nemen? Daarbij moeten we uitgaan van het doel van de Bijbel: dat is niet om steeds de exacte cijfers weer te geven, maar om ons te helpen bij het vormen van een beeld. Ook mogen we niet vergeten dat de verschillende schrijvers elk hun eigen accenten leggen, en zo het beeld compleet maken. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Genoeg voor 100 jaar

Er zijn boeken waarin je nooit uitgelezen raakt

Een van de avonturenromans van Alistair McLean speelt zich af in een transcontinentale trein in de Verenigde Staten, lang geleden. Die trein had een remwagon die bediend werd door een oude man, die daar eigenlijk nauwelijks iets voor moest doen. Om de paar uren moest hij eens aan een remkabel trekken. Een saai leven? Nee, hij had een boek om te lezen. Het was maar één boek, een beduimeld Bijbeltje, waaraan hij zijn hele leven genoeg had. Jacques Rommel kreeg ook eens een Bijbel, waarin hij nog altijd leest en nieuwe dingen ontdekt. Hij kan zich wel iets voorstellen bij die oude man in de remwagon.

meer lezen

Ongeremde kinderpraat

WW2001bOngeremdeKinderpraatLQMet Pasen vorig jaar kwamen er in het gezin Van Der Flaas drie kuikentjes: Fladdertje, Gelukkig en Sleepy. De eigenschappen van de diertjes dienden als basis voor hun namen. Echter Sleepy was niet slaperig, maar eerder wat ziekjes. Lang heeft het kuikentje niet geleefd. Ocharme … en dat was de ‘posthume’ naam van het diertje. Terwijl zijn broers een kistje ineen knutselden om het kuiken te begraven, trok Eli zich terug op zijn kamer om te bidden dat God het diertje weer levend zou maken. Het geloof van een kind kan heel ver gaan. Helaas is Ocharme niet uit het graf herrezen. Maar Fladdertje en Gelukkig zijn wél volwassen kippen geworden! Lees het verhaal van moeder Ann.

De Kruisdraging

WW2001bDeKruisdragingLQJeroen Bosch is een schilder waardoor mensen al eeuwenlang gefascineerd worden. In zijn schilderijen kom je veel vreemde voorwerpen en figuren tegen. Ook als hij religieuze taferelen schilderde, zagen die er ongewoon uit. Zo ook in zijn werk ‘De Kruisdraging’. Rondom Jezus zien we allemaal groteske en vreemde gezichten. Jeroen Bosch roept de kijkers eigenlijk op: kijk niet naar die figuren, maar richt je aandacht op Jezus zelf. De kern van zijn boodschap is de navolging van Christus en dit schilderij roept ook vandaag nog op tot meditatie of tijd met de Heer. Sluit je ogen om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus, bij alles wat Hij voor ons gedaan heeft … Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Weten vrouwen wat mannen denken?

WW2001bWatVrouwenMoetenWetenLQMannen en vrouwen voelen zich tot elkaar aangetrokken, maar kunnen vaak ook niet goed met elkaar overweg. Ze zijn dan wel gelijkwaardig, maar tegelijkertijd kunnen ze enorm verschillen. Uiteenlopende verwachtingen leiden dikwijls tot relatieproblemen. Waarschijnlijk verlangt geen enkel koppel naar ruzie, maar lijken onenigheden tegelijk onvermijdelijk. Shaunti Feldhahn is een Amerikaanse schrijfster die zich verdiept heeft in de wereld van mannen, om een personage voor haar boek zo goed mogelijk neergezet te krijgen. Haar boek ‘Wat vrouwen moeten weten over de gedachtewereld van mannen’ is interessante leesvoer en laat je nadenken over hoe mannen denken en reageren. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Johannes en het Lam

WW2001bJohannesEnHetLamLQJohannes De Doper was wat vreemd wat kleding en levensstijl betreft. Ook zijn uitspraken waren wat raadselachtig. Toen Hij op een bepaald moment Jezus in zijn publiek zag, riep hij uit: “Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt”. Maar wat heeft een lam nu met zonde te maken? Om dat te ontdekken, moet je in de Bijbel duiken. In het Oude Testament vinden we een uitgebreide beschrijving van de offerdienst van de Israëlieten en kun je ontdekken dat er regelmatig lammeren geslacht werden ter vergeving van alles wat het volk fout gedaan had. Maar waar zo’n offer slechts een beperkte waarde had, had de dood van Christus een oneindige reikwijdte … Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Michael Faraday

WW2001bMichaelFaradayLQHet werk van Michael Faraday, ontdekker van het elektromagnetisme en uitvinder van de generator, maakt de weg vrij voor het gebruik van elektronica en draadloze toepassingen. Dagelijks doen we ons voordeel met de ontdekkingen van deze wetenschapper. Hij wordt nog altijd beschouwd als de grootste wetenschappelijker ontdekker aller tijde. Zelfs Albert Einstein bewonderde hem. Wat veel minder bekend is, is dat Faraday zijn theorieën ontwikkelde op basis van zijn geloof in de God van de Bijbel. Hij was van mening dat de wetenschap en het christelijk geloof elkaar niet tegenspreken. Hij schreef: “Ik geloof dat Gods schepping nooit het bovennatuurlijke zal tegenspreken.” Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Ongeremde Kinderpraat

Papa, wil je mij ook helpen?
Als je kind voor het eerst alleen naar de muziekschool fietst, houd je toch even je hart vast. En de keren daarna ook. Er kan zoveel misgaan … Natuurlijk kan hij fietsen en het verkeer inschatten, maar je kind loslaten is een kunst. Gelukkig willen kinderen af en toe nog een beetje hulp, en dan help je natuurlijk. Het is allemaal net als in het leven van een christen: we willen zoveel zelf doen, maar vragen af en toe toch ook wel: Papa, wil je helpen.

meer lezen